Adatkezelő

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatója:

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Victoria Home Store Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KAPCSOLATTARTÓ:

Török Károly
ADATKEZELŐ SZÉKHELYE

1212 Budapest, Túróczi Balázs utca 5/A
ADATKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA

: 01-09-370659
ADATKEZELŐ ADÓSZÁMA

27989870-2-43
ADATKEZELŐ E-MAILCÍME

[email protected]
HONLAP CÍME
Facebook: 
www.terminalnet.hu
https://www.facebook.com/terminalnetwebaruhaz

Tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak.

Adatkezelő gondoskodik az érintett személyes adatainak védelméről, és biztonságáról, különösen a továbbított, tárolt és más módon kezelt személyes adatok véletlen, jogellenes megsemmisítése, elvesztése, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esetére.

Adatkezelő megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési és adminisztratív intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

2.Releváns jogszabályok

RövidítésA jogszabály megnevezéseRelevancia
GDPRAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról való rendelkezés
Info tv.2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólSzabályozza a természetes személyek adatainak kezelési módját
Reklám tv.2008. évi XLVIII. törvény
Szabályozza a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeit és egyes korlátait
Fogyasztóvédelmi tv.1997. évi CLV. törvényFogyasztók érdekeinek biztosítása érdekében rendel el szabályokat
E-kereskedelmi Tv.2011. évi CVIII. törvényAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozza
Vhr.45/2014. (II. 26.) KormányrendeletA fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait tartalmazza
Ptk.Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.Szabályozza a megbízási és egyéb szerződések tartalmát, meghatározza a szerződéses viszonyokat, biztosítékokat, garanciális elemeket.
Számviteli törvény2000. évi C. törvény a számvitelről.A szolgáltatások könyvviteli elszámolásának kötelezettségeit, feltételeit szabályozza.
 1. Adatfeldolgozásmódja

A webáruház elektronikusan kezeli az adatokat.

 1. Kezeltadatok
Adatkezelés eseteiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkeze-lés időtartama
munkaerő felvételmunkavállaló felvételemunkaszerző-dés létesítéseönéletrajz, személyes adatok, iskolai végzettség, korábbi munkahelyek, képességekjelentkező felvételének elbírálásáig
munkaválla-lásmunkavi-szony fenntartásajogszabályi kötelezettségnév, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, egyéb, a munkaviszony-nyal összefüggésben, pl. adókedvez-mény igénybevétele érdekében szükséges adatoknem selejtezhető adat
beszállítókkal kapcsolat fenntartásaszerződések teljesítése, kapcsolat fenntartásaszerződés alapjánkapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címea szerződéses kapcsolat fennállásáig
regisztráció a webshopbanfelhasználó regisztrálása, hozzáférésé-nek megadása, a termékek megrendelés igénybevéte-lének megköny-nyítése, kap- csolattartásérintett hozzájárulásanév, e-mail cím, jelszóhozzájáru-lás visszavoná-sáig, a felhasználói fiók törléséig
weboldalra történő bejelentkezés regisztrált felhasználó részérebejelentkező érintett azonosítása, nyilvántartá-sa, jogosultságai megrendelés egyszerűsí-téseérintett hozzájárulásanév, e-mail címhozzájáru-lás visszavoná-sáig, a felhasználói fiók törléséig
megrendeléstermék megvásárlása, megrendelés leadása, megrendelés teljesítése, a megrendelési visszaigazolás küldése, a rendelések teljesítésével kapcsolatos kommuniká-ciószerződés teljesítésenév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási címteljesítését követő 5. (öt) év
számlázási adatok kezeléseszámla kiállítása, számla alapján viták kezelése, visszautalás, jóváírásszerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítésenév, számlaszámteljesítést követő 8 (nyolc) évig
reklámajánlat küldéseújdonságok-ról, promóciókról tájékoztatásérintett hozzájárulásanév, e-mail címhozzájáru-lás visszavoná-sáig
hírlevélre feliratkozáshírlevél küldéseérintett hozzájárulásanév, e-mail címérintett leiratkozá-sáig
online kapcsolatfel-vételfelhasználási fiók kezelése, rendelési adatok megtekintési lehetőségének biztosításaérintett hozzájárulásanév, e-mail címfelhasználói fiók törléséig
telefonos megkeresések rögzítésemegrendelés nem érkezett meg, az áru hibás, a csomag hiányos, vásárlói panaszok, kifogások rögzítéseérintett hozzájárulásanév, telefonszámhozzájáru-lás visszavoná-sáig
készlethiá-nyos termékről értesítővevő minél teljesebb körű kiszolgálásaérintett hozzájárulásanév, e-mail címhozzájáru-lás visszavoná-sáig
 1. Sütik (cookie) alkalmazása

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépére, tabletjére vagy telefonjára töltenek le a weboldalak, amelyekre ellátogat. A sütiket széles körben használják a böngészési élmény felhasználó barátiabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID, _gfp_64b, cTest, resDone20101213).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID),• három hét (cTest),• két hét (resDone20101213),• 33 hónap (gfp_64b).

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Ha nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon, megváltoztathatja a böngészője beállításait, hogy egyetlen süti se kerüljön elmentésre a merevlemezén, valamint, hogy minden meglévő süti törlődjön. Íme a lépések:

Az alábbiakban olyan hivatkozások találhatók, amelyek leírják a sütik letiltásának módját a népszerű böngészőkben:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/)

Kérjük, ne feledje: ha a sütiket nem engedélyezi az eszközén, a weboldal vásárlási élménye korlátozott lehet.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Facebook Custom Audience (Facebook pixel – egyedi közönség)

Ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a Web áruház látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra.

Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:


https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt:


https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy itt letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei)

A Webáruház személyesebbé tétele érdekében az a Facebook, a Google közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a Webáruház a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot használja, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.


Ha az Érintett felkeresi a Webáruház egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal és a Google+-szal. Ha a látogató be van jelentkezve a Facebook-on vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Érintett látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha az Érintett alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató profiljához történő hozzárendelését. Ezek a vállalatok weboldalaikon részletes információkat bocsátanak rendelkezésre az Érintett adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat) Ugyanitt további információkat talál az Érintett a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.

Közösségi média pluginok

Cégünk ismertségének fokozása érdekében a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja alapján weboldalunkon megtalálhatók a Facebook közösségi hálók pluginjai. Az e mögött rejlő reklámcél a GDPR értelmében jogos érdeknek tekintendő.

Az adatvédelmi előírások szerinti működéséért való felelősséget az adott szolgáltatónak kell biztosítania.


Az adatgyűjtés céljáról és terjedelmére, az adatok adott szolgáltató által történő további kezelésére és használatára, valamint az Ön erre vonatkozó jogaira és a magánéletének védelmét szolgáló beállításokra vonatkozó információ a szolgáltató érvényes adatvédelmi nyilatkozatában található, melyeket az alábbiakban belinkelünk.

A közösségi hálók oldalain történő korábbi kijelentkezéssel és a telepített sütik törlésével megakadályozhatja, hogy a közösségi hálók hozzárendeljék a látogatása során Önről összegyűjtött információkat az adott közösségi hálón lévő felhasználói fiókjához. Ha Ön nem szeretné, hogy a közösségi hálók közvetlenül hozzárendeljék az Ön profiljához a weboldalunkon keresztül összegyűjtött adatokat, ki kell jelentkeznie weboldalunk látogatása előtt a megfelelő közösségi hálókból. A pluginok betöltését maximálisan megakadályozhatja böngészőjének bővítményei segítségével is, pl. a ScriptBlocker „NoScript” használatával, lásd: http://noscript.net.

A Facebook adatvédelmi nyilatkozata:

https://www.facebook.com/about/privacy.

A Google adatvédelmi nyilatkozata:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
 1. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához különböző adatfeldolgozót is igénybe vesz. Ezen adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy tevékenysége során magas szintű adatvédelmet valósítson meg, ezáltal ne veszélyeztesse a személyes adatok biztonságos kezelését, továbbítását. Megköveteli továbbá, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen a GDPR rendelkezéseinek.

Az Adatkezelő az adatokat a Weboldal üzemeltetése, megrendelések nyilvántartása, a megrendelések teljesítése (pl. szállítás, fizetés)-, ill. reklámot is tartalmazó hírlevél küldése céljából, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az adatokat adatfeldolgozók részére. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve a jogszabályi kötelezettség teljesítését (hatósági, bírósági megkeresés).

Az adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.


CégnévSzékhelyAdatfeldolgozó tevékenység
SOMA SLOVENSKO s.r.o. (SOMAWeb)
1027 Budapest Horvát u. 4-14, szlovákiai iroda: Daxnerova 13/194, 98 601 Fiľakovo, Slovakia
weboldal üzemeltetése. Feldolgozott adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, IP cím, szállítási cím, számlázási cím.
The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA
direkt marketing (reklám) levelek kiküldése, e-mailek kezelése, marketing automatizálás platform és e-mail marketing szolgáltatás, hírlevél tervezés szolgáltatás, hírlevél közösségi hálózatokon történő megosztása, weboldal követőire vonatkozó eredmények összegyűjtése, szolgáltatás fejlesztése. Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím.


 1. Érintettekjogai,jogorvoslatilehetőségek

Tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az adatfeldolgozó milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A tájékoztatás alapesetben ingyenes. A Adatkezelő azonban adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy az igazoltan felmerült költségeinek megtérítését kérheti, ha

 1. adott évben azonos adatkörre vonatkozó hozzáféréssel, helyesbítéssel, korlátozással vagy törléssel kapcsolatos ismételt kérelmet terjeszt elő;
 2. ha a kérés teljesítése jogszerűen mellőzhető,
 3. ugyanarra az adatkörre vonatkozó egy példánynál nagyobb számú másolatokért.

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

Törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől azon adatának törlését, melynek tárolását az adatfeldolgozó számára törvényi kötelezettség nem írja elő. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A törlésre az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén van mód:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2.  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése esetén;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbi okok miatt szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 2. az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek;
 4. a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási cél vagy statisztikai cél, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme a cél.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az Adatkezelő továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatai kezelése ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt tájékoztatjuk.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Érintettek kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Jogérvényesítési lehetőség:

Amennyiben jogsértést, jogellenes adatkezelést tapasztal, kérjük, hogy értesítse az Adatkezelőt, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Mindazonáltal felügyeleti hatóságként eljár:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

honlap: http://naih.hu

Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek

Az Adatkezelő biztosítja

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását a következő intézkedésekkel:
 • jelszóval védett munkaállomások
 • jelszóval védett hálózat, program, rendszer.
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását a következő intézkedésekkel:
 • nyomon követhetőség (naplózás)
 • rosszindulatú software-ek kiszűrése
 • a munkaállomások kezelése
 • fizikai hozzáférés védelem
 • hálózati tevékenységek megfigyelése.
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását a következő intézkedésekkel:
 • munkaállomások kezelése
 • rendszeres karbantartás
 • webhely biztonság
 • hálózatbiztonság
 • fizikai hozzáférés védelem
 • hálózati tevékenységek megfigyelése
 • hardware biztonság.
 • azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá a következő intézkedésekkel:
 • nyomon követhetőség (naplózás)
 • fizikai hozzáférés védelem
 • jogosultságok kiosztása.
 • azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére a következő intézkedésekkel:
 • nyomon követhetőség (naplózás).
 • azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe a következő intézkedésekkel:
 • nyomon követhetőség (naplózás).
 • azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen a következő intézkedésekkel:
 • rendszeres és folyamatos biztonsági mentés.
 • azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • biztonsági mentés
 • hálózatbiztonság.
 1. Hatálybalépés

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. január 15. napjától lép hatályba.

10. Definíciók

1. „személyes adat”, „érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

14. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi Szerv.

15. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

16. „személyes adatok határon átnyúló adatkezelése”: a.) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységével összefüggésben kerül sor vagy

b.) a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket,

17. „adattörlés”: az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

18. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

19. „adatmegsemmisítés”: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

20. „adatvédelmi incidens”: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

21. „Cookie (süti)”: A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (áltában sima szöveg) fájl, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

Hatályba lépés dátuma: 2021. január 15.

Feliratkozás várólistára Üzenetet küldünk Önnek, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük, valódi email címet adjon meg